Odběr novinek

Obchodní podmínky Rufi

Řád určuje podmínky a pravidla prodeje ve firmě:

Drapaki Rufi
Barbara Kosma-Zamarlik
ul. Adamskiego 33B
41-407 Imielin
NIP 222-053-18-93,

prodávající chovatelské potřeby pro zvířata:

- Prodej probíhá prostřednictvím internetu prostřednictvím smlouvy uzavírané na dálku mezi objednatelem a prodávajícím. 

- Každá osoba, která objednává zboží v internetovém obchodě drapaki.pl, je povinna seznámit se s řádem. Neznalost Řádu neomlouvá zákazníka z dodržování pravidel a podmínek v něm obsažených.

- Zákazník potvrzuje během nákupu v internetovém obchodě, že se seznámil s řádem a  akceptuje ho.

- Zákazník je povinen pravdivě dle skutečnosti vyplnit formulář objednávky.

- Firma Drapaki Rufi si vyhrazuje právo odstoupit z realizace objednávky v případě, kdy údaje uvedené zákazníkem při registraci jsou neúplné, chybné nebo nepravdivé.

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a provedení nákupu. Veškeré zpřístupněné v registračním formuláři údaje jsou chráněnynařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ a jsou používány firmou pro účely prodeje a odeslání objednaného výrobku. Způsob jednání, shromažďování a uchovávání Vámi poskytnutých údajů byl podrobně popsán v politice ochrany soukromí https://skrabadla-rufi.cz/content/15-polityka-prywatnosci

- Úhradu za objednaný výrobek je nezbytné provést během 5 pracovních dní (PayPal, Dotpay, bankovní převod).

- O všech změnách nebo problémech s realizací objednávky je zákazník informován na uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

- Uvedené ceny neobsahují cenu zásilky.

- Zásilka je realizována prostřednictvím kurýrní firmy souhlasně s platným ceníkem.

- Termín realizace objednávek je do 14 pracovních dnů od data objednávky. 

- Souhlasně se zněním ústavy ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupující, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez uvedení důvodu na základě písemného prohlášení a dokladu o nákupu. Kupující může toto prohlášení předložit do deseti dnů od obdržení zboží. Vrácené zboží musí být bez stop užívání a musí být dodáno v nepoškozeném stavu. Pokud bude zboží vráceno souhlasně s řádem a platným zákonem, firma Rekreacja-Rufi vrátí uhrazenou částku za zboží během 5 pracovních dnů na bankovní účet uvedený zákazníkem. V případě vrácení zboží náklady za zpětnou zásilku a doručení zásilky nejsou vráceny.

- Firma Drapaki Rufi není zodpovědná za škody vzniklé v důsledku nesprávného využití nebo používání nabízených výrobků.

- Fyzické vady je nezbytné neodkladně nahlásit po jejich zjištění. Minimální barevné rozdíly mezi internetovou prezentací a vzhledem originálu nemohou být předmětem reklamace.

- Poškození zásilky během transportu bude zohledněno jen na základě ohlášení sděleného zaměstnanci kurýrní služby při převzetí zásilky a po sepsání protokolu o vzniklé škodě s tímto pracovníkem.

- Všechny fotografie prezentované na webových stránkách www.drapaki.pl jsou majetkem firmy Drapaki Rufi a nemůžou být kopírovány, šířeny a rozmnožovány bez souhlasu majitele firmy.

- Ve věcech nepostihnutých tímto řádem se uplatňují předpisy Občanského zákoníku.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz opisów bez zgody właściciela jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych