Odběr novinek

Obchodní podmínky Rufi

Řád určuje podmínky a pravidla prodeje ve firmě:

Drapaki Rufi
Barbara Kosma-Zamarlik
ul. Adamskiego 33B
41-407 Imielin
NIP 222-053-18-93,

prodávající chovatelské potřeby pro zvířata:

- Prodej probíhá prostřednictvím internetu prostřednictvím smlouvy uzavírané na dálku mezi objednatelem a prodávajícím. 

- Každá osoba, která objednává zboží v internetovém obchodě drapaki.pl, je povinna seznámit se s řádem. Neznalost Řádu neomlouvá zákazníka z dodržování pravidel a podmínek v něm obsažených.

- Zákazník potvrzuje během nákupu v internetovém obchodě, že se seznámil s řádem a  akceptuje ho.

- Zákazník je povinen pravdivě dle skutečnosti vyplnit formulář objednávky.

- Firma Drapaki Rufi si vyhrazuje právo odstoupit z realizace objednávky v případě, kdy údaje uvedené zákazníkem při registraci jsou neúplné, chybné nebo nepravdivé.

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a provedení nákupu. Veškeré zpřístupněné v registračním formuláři údaje jsou chráněnynařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ a jsou používány firmou pro účely prodeje a odeslání objednaného výrobku. Způsob jednání, shromažďování a uchovávání Vámi poskytnutých údajů byl podrobně popsán v politice ochrany soukromí https://skrabadla-rufi.cz/content/15-polityka-prywatnosci

- Úhradu za objednaný výrobek je nezbytné provést během 5 pracovních dní (PayPal, Dotpay, bankovní převod).

- O všech změnách nebo problémech s realizací objednávky je zákazník informován na uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

- Uvedené ceny neobsahují cenu zásilky.

- Zásilka je realizována prostřednictvím kurýrní firmy souhlasně s platným ceníkem.

- Termín realizace objednávek je do 14 pracovních dnů od data objednávky. 

- Souhlasně se zněním ústavy ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupující, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez uvedení důvodu na základě písemného prohlášení a dokladu o nákupu. Kupující může toto prohlášení předložit do deseti dnů od obdržení zboží. Vrácené zboží musí být bez stop užívání a musí být dodáno v nepoškozeném stavu. Pokud bude zboží vráceno souhlasně s řádem a platným zákonem, firma Rekreacja-Rufi vrátí uhrazenou částku za zboží během 14 pracovních dnů na bankovní účet uvedený zákazníkem. V případě vrácení zboží náklady za zpětnou zásilku a doručení zásilky nejsou vráceny.

- Firma Drapaki Rufi není zodpovědná za škody vzniklé v důsledku nesprávného využití nebo používání nabízených výrobků.

- Fyzické vady je nezbytné neodkladně nahlásit po jejich zjištění. Minimální barevné rozdíly mezi internetovou prezentací a vzhledem originálu nemohou být předmětem reklamace.

- Poškození zásilky během transportu bude zohledněno jen na základě ohlášení sděleného zaměstnanci kurýrní služby při převzetí zásilky a po sepsání protokolu o vzniklé škodě s tímto pracovníkem.

- Všechny fotografie prezentované na webových stránkách www.drapaki.pl jsou majetkem firmy Drapaki Rufi a nemůžou být kopírovány, šířeny a rozmnožovány bez souhlasu majitele firmy.

- Ve věcech nepostihnutých tímto řádem se uplatňují předpisy Občanského zákoníku.

-V mimořádných situacích, jako je epidemie, které jsou mimo naši kontrolu, očekáváme prodloužení produkčního období na 20 pracovních dnů.

Webové stránky Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale výzvu k podávání nabídek. Zákazník při objednání zboží podává nabídku na uzavření smlouvy. Po zadání objednávky Zákazník neprodleně obdrží na zadanou e-mailovou adresu automaticky vygenerovanou zprávu potvrzující přijetí objednávky Obchodem.
Kupní smlouva je uzavřena přijetím e-mailu z obchodu s informací o přijetí objednávky, zprávou „probíhá“ Tato zpráva se rovná přijetí nabídky podané zákazníkem prodávajícím. ".


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz opisów bez zgody właściciela jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych