Odběr novinek

Podmínky Záruky Rufi

Záruka 96 měsíců DOOR to DOOR

aktualizované podmínky 25.01.2021

 

1.     Firma Drapaki Rufi Barbara Kosma-Zamarlik poskytuje:

 

§1

Záruka 96 měsíců (8 let) a je plně zodpovědná za:

- všechny šroubové spoje, montážní příruby, stropní rozpěry,

- skryté a zjevné vady, které se projevily v záručním období a vznikly z nesprávného provedení nebo z důvodu vad použitých materiálů.

 

§2

 

Záruka 24 měsíců (2 roky) na všechny lakované povrchy v exkluzivních škrabkách a škrabkách na voliéry, přičemž přebírá odpovědnost za:

- skryté a zjevné vady, které se projevily v záručním období a vznikly z nesprávného provedení nebo z důvodu vad použitých materiálů.

 

2. Doba platnosti záruky se počítá ode dne odeslání zboží a je posuzována na základě záručního listu, který je přiložen ke zboží.

 

3. Čalounění, sisalové lano a sisalová rohožka jsou spotřební materiály, které podléhají opotřebení. Toto opotřebení nelze reklamovat a nevztahuje se na něho  záruční servis.

 

4. Ručitel se v případě přijetí a uznání reklamace zaručuje k provedení nápravy nebo výměně poškozené součástky za novou v termínu maximálně 7 pracovních dnů ode dne doručení poškozeného výrobku (ručitel si vyhrazuje možnost výskytu barevných rozdílů v odstínech použitých materiálů).

 

5. V případě zjištění závady nebo poškození výrobku je nezbytné neprodleně zaslat reklamaci na e-mailovou adresu [email protected]s popisem závady, fotografií závady a s naskenovaným záručním listem. Prvotní reklamace může být podána telefonicky na telefonních číslech: +48.327080333, +48.327080334, +48.783966753.

 

 

Program výměny sisalového lana na sloupech škrabadla

 

1. Dne 01.08.2016 r. firma Drapaki Rufi Barbara Kosma-Zamarlik zahajuje bezplatný program výměny sisalového lana po dobu 36 měsíců od data zakoupení škrabadla.

2. Poškození je nutné nahlásit telefonicky nebo e-mailem na zákaznické centrum firmy Drapaki Rufi Brabara Kosma-Zamarlik. Po potvrzení přijetí nahlášení závady na zákaznickém centru je potřeba zaslat poškozený sloup (sloupy) na adresu:

 

Drapaki Rufi

Plac Kilińskiego 1

32-660 Chełmek

Polska

 

3. Za poškozený sloup je považováno rozetnutí minimálně tří smyček sisalového lana a jejich odlepení se od sloupu.

4. Opravený, převinutý sloup je odeslán klientovi v termínu maximálně 3 pracovních dnů.

5. Každé zakoupené škrabadlo (sloup škrabadla) může být přihlášené do programu maximálně dvakrát během 36 měsíců.

6. Firma Drapaki Rufi Barbara Kosma-Zamarlik si vyhrazuje právo eventuálního ukončení programu bez uvedení příčiny (zdůvodnění). Všechny výrobky zakoupené během trvání tohoto programu budou do něho zahrnuty během 36 měsíců od data zakoupení výrobku.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz opisów bez zgody właściciela jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych